Klachtenregeling

Zorg- en Wooncentrum De Haven kent een klachtenregeling (zie Brochures).  In het kader van deze klachtenregeling is een onafhankelijke klachtenfunctionaris benoemd, die de cliënten en hun vertegenwoordigers behulpzaam kan zijn bij het indienen en afhandelen van een klacht: 
mevrouw F. (Riek) Koelewijn-de Wilde
rkoelewijn@dehaven.nu
Tel. 033-2476757


De Cliëntvertrouwenspersoon voor de bewoners van De Haven is de heer drs. Albert v.d. Mheen, Van Hogendorplaan 7, 3752 GR  Bunschoten. Tel.nr. 033-2981611
Albert.vande.mheen@hetnet.nl

 
Hoewel we er vooral naar streven om klachten zo spoedig mogelijk met direct betrokkenen op te nemen en in goed onderling overleg af te handelen, is het goed om bewoners de gelegenheid te bieden hun klacht neer te leggen bij een onafhankelijke instantie buiten De Haven.
 Ook is het voor cliënten mogelijk een klacht te laten beoordelen door een onafhankelijke commissie: www.degeschillencommissie.nl.
Een klacht kan schriftelijk ingediend worden bij de geschillencommissie VVT

Postadres:Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070 - 310 53 10 (Maandag t/m vrijdag)

De Haven is tevens aangesloten bij de Stichting onafhankelijke klachtbehandeling. 
Secretariaat: mevrouw E. Hageman 

Cornelis Schellingerlaan 30 
3703 SH ZEIST 
edith.hageman@gmail.com
tel: 06-15 41 58 15


De Vertrouwenspersoon voor de medewerkers is mevrouw M.H. Sonnenberg
Zwaard 2
3571 ZW Bunschoten
mhsonnenberg@gmail.com
De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum