Verpleeghuiszorg

De Haven biedt verpleeghuiszorg op basis van zorgzwaartepakket 4 t/m 8. 
De Behandelfuncties worden geleverd door Behandelaars van Lyvore (voorheen Birkhoven Zorggoed). Er zijn 5 Kleinschalige woongroepen gerealiseerd voor cliënten met een psychogeriatrische indicatie.
Hier woont men zoals thuis. Er wordt gezamenlijk gekookt, gegeten en het huishouden gevoerd. 

De Haven verleent zorg op maat waarbij naar behoefte ondersteuning wordt geboden.
De te verlenen zorg wordt in overleg met de zorgvrager vastgelegd in een zorgplan.
De zorg is bewonersgericht. Er wordt gewerkt met individuele zorgplannen, die een onderdeel vormen van het zorgdossier. Rapportage met betrekking tot de cliënt wordt vastgelegd in het  beveiligde elektronisch cliëntdossier, dat uitsluitend toegankelijk is voor zorggerelateerde betrokkenen. 

Cliëntportaal
Voor de 1e contactpersoon van de cliënt is er de mogelijkheid toegang te krijgen tot het elektronisch cliëntdossier. Verschillende onderdelen van het dossier –zoals rapportage, cliëntplan en agenda- zijn toegankelijk voor de 1e contactpersoon, die zo –ook op afstand- op de hoogte kan blijven van de zorgverlening rond de cliënt. Deze gegevens mogen uiteraard niet gedeeld worden met derden of gekopieerd of gepubliceerd worden via de (sociale) media, in welke vorm dan ook.
Na het ondertekenen van toegangsformulier krijgt de 1e contactpersoon de inloggegevens toegezonden. 


De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum