Wachtlijst

Op de wachtlijst van Zorg- en Wooncentrum De Haven....en dan?

Wanneer een cliënt geindiceerd is voor Zorg met verblijf en bij de indicatieprocedure heeft gekozen voor Zorg- en Wooncentrum De Haven als zorgaanbieder, dan krijgt onze organisatie daarvan bericht. Als "klanthouder", zijn wij er vanaf dat moment verantwoordelijk voor dat de cliënt de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Onze wachtlijstbegeleiders nemen dan onmiddellijk contact met de cliënt (of diens eerste contactpersoon) op voor het maken van een afspraak.  Wanneer Zorg- en Wooncentrum De Haven de benodigde zorg niet (of niet direct) kan bieden, dan zal onze wachtlijstbegeleider in overleg met de cliënt ervoor zorgen dat hij/zij de benodigde zorg (al dan niet tijdelijk) van een andere zorgaanbieder krijgt.

Veel van onze cliënten die wachten op een opname, prefereren een opname in het eigen dorp. Hierdoor kan het zijn dat de tijd tussen de indicatiestelling en een uiteindelijke opname lang is.

De wachtlijst kent drie categorieën cliënten:
- Actief wachtend:de situatie is urgent, opname binnen enkele weken noodzakelijk;
- Wenswachtend:cliënten met een opnamewens, maar willen wachten
  op een plek in de instelling van voorkeur;
- Slapend wachtend: cliënten zonder directe opnamewens.
 
Onze wachtlijstbegeleiders en wijkverpleegkundigen hebben minimaal elke twee maanden een overleg met mensen van De Boei (maatschappelijk werk) en andere (thuis)zorgaanbieders. Alle cliënten op de wachtlijst worden daar besproken en samen wordt bekeken of de geleverde (overbruggings)zorg nog voldoende is, uitgebreid moet worden of dat een opname niet meer uitgesteld kan worden. Zij monitoren ook of er een nieuwe indicatie (met hogere zorgzwaarte) noodzakelijk is. Het komt voor dat zeer urgente cliënten tijdelijk in een andere zorginstelling buiten Bunschoten worden geplaatst. Ook dan blijven wij met deze cliënten contact houden en is het mogelijk alsnog voor een opname in Zorg- en Wooncentrum De Haven in aanmerking te komen.
Omdat De Haven afspraken met het zorgkantoor heeft over de levering van Volledig Pakket Thuis, is het ook mogelijk alle benodigde zorg thuis te ontvangen; hiervoor moet de cliënt dan wel in de directe omgeving van De Haven wonen. (zie ook de pagina "Volledig Pakket Thuis).

Voor Wijkverpleging (Thuiszorg) kent De Haven vrijwel geen wachttijd, ons zorgteam kan direct op uw vraag inspringen. Voor het Dagcentrum In de Luwte is de wachtttijd afhankelijk van de wensen van de cliënt en de plaatsingsmogelijkheden op de groep.

Wachtlijst intramurale zorg (opname in de instelling) :
Het aantal wenswachtende cliënten per 1 augustus  2016: 33
Het aantal slapend wachtende cliënten per 1 augustus  2016 : 2
 
Uiteraard worden wachtende cliënten in de wachtperiode voorzien van alle noodzakelijke zorg, is het mogelijk maaltijden thuis bezorgd te krijgen en is er voortdurend overleg tussen onze wachtlijstbegeleiders en/of wijkverpleegkundigen en andere zorgaanbieders en de cliënt zelf, of diens eerste contactpersoon. 

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum