Clientenraad

In ons Zorg- en wooncentrum is de cliëntenraad de belangrijkste speler op het veld wanneer het gaat om het behartigen van bewonersbelangen.

Deze raad is zo breed mogelijk samengesteld vanuit de intramurale cliënten en/of de cliënvertegenwoordigers (4 personen) en de extramurale cliënten/cliëntvertegenwoordiging (2 personen) en vergadert periodiek in aanwezigheid van (een afvaardiging van het) bestuur, de directie en de teamleider Welzijn onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Regelmatig wordt een spreekuur voor bewoners gehouden. De uitkomsten hiervan worden binnen de cliëntenraad besproken.

De raad houdt zich actief bezig met zaken rondom:

• bejegening van bewoners

• activiteiten binnen en buiten De Haven

• vieringen en festiviteiten

• weekopeningen en –sluitingen

Algemene informatie met betrekking tot cliëntenraden is te vinden op de website van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden: http://www.loc.nl/.

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum