Huishoudelijke dienst

Ons enthousiaste en zeer ervaren team huishoudelijk medewerkers houdt in en buiten De Haven de woonruimte van onze cliënten "ouderwets" schoon!  Onze medewerkers zijn flexibel en professioneel. Daarbij hebben zij ook aandacht voor de cliënt en zijn/haar situatie. Signaleren zij veranderingen, dan bespreken zij dat met de cliënt en met hun leidinggevende, zodat -waar en wanneer dat nodig is- aanvullende hulp kan worden ingezet.
Bij de intake worden met de cliënt of diens contactpersoon afspraken gemaakt over wanneer en hoe de huishoudelijke hulp ingezet kan worden. 
Sinds januari 2016 is De Haven één van de lokale aanbieders op het gebied van Huishoudelijke hulp, die een raamwerkovereenkomst met de Gemeente Bunschoten hebben afgesloten. Naast Huishoudelijke hulp via de gemeente, is het ook mogelijk om ons "voor eigen rekening"  in te schakelen. 

Voor meer informatie: Klik hier.

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum