Nieuwbouw Op de Ree


Na drie jaar is het bijna zover, de oplevering van de laatste fase van het nieuwbouwproject Op de Ree. Om aan de veranderende zorgbehoefte binnen de gemeente Bunschoten te voldoen is in de loop van 2018 besloten om de laatste twee gebouwen (64 plekken) in te zetten voor het huisvesten en verzorgen van mensen met dementie.


Verhuizing


Begin september verhuizen vijf kleinschalige woongroepen naar de gebouwen Elburg en Kampen. Om de verhuizing voor onze cliënten zo soepel mogelijk te laten verlopen staat in de huiskamers het thema verhuizen centraal. Tijdens de koffiemomenten worden kleine spulletjes ingepakt en kunnen verhalen worden gedeeld.

Op donderdag vijf september wordt kleinschalige woongroep Muntplein gestart in het gebouw Kampen. Hier komen cliënten te wonen die nu ook al in De Haven verblijven.  Met het opstarten van deze kleinschalige woongroep kunnen steeds meer cliënten de veiligheid, structuur en de warme dementiezorg krijgen die past bij kleinschalig wonen.

In de gebouwen Elburg en Kampen zijn dan nog twee kleinschalige woongroepen beschikbaar. Hier komen cliënten voor in aanmerking die nu op de wachtlijst staan. Deze woongroepen gaan pas van start als er genoeg medewerkers zijn.

Eerstelijnsverblijf


Door de verhuizing van de vijf woongroepen naar de nieuwbouw komt er in het hoofdgebouw ruimte vrij. Deze ruimte wordt in september geschikt gemaakt voor eerstelijnsverblijf cliënten. Eerstelijnsverblijf is kortdurend verblijf (maximaal drie maanden) in De Haven bedoeld voor ouderen bij wie sprake is van een samenloop van gezondheidsproblemen, waarbij de behandeld arts het niet wenselijk of verantwoord vindt om na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname gelijk weer thuis te wonen. Eerstelijnsverblijf is gericht op een snelle terugkeer naar huis.

Woongroep De Boerderij


In oktober/november hopen we in samenwerking met stichting Sprank te starten met een woongroep speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Binnenkort volgt er op de website van De Haven meer informatie over deze woongroep.

Palliatief-terminale zorg


Na de verhuizing wordt een deel van kleinschalige woongroep Het Spui geschikt gemaakt voor het leveren van palliatief-terminale zorg. De afdeling is gericht op het verzorgen van inwoners uit Bunschoten met een levensverwachting van drie maanden of minder. Vanuit het dorp is er veel betrokkenheid getoond bij deze nieuwe afdeling, verschillende bedrijven hebben een financiële bijdrage gedaan om dit mogelijk te maken. In november wordt deze afdeling geopend.  

Beleeftuin


Op het binnenterrein wordt een beleeftuin gerealiseerd. In deze afgesloten binnentuin kunnen mensen met dementie veilig buiten zijn en genieten van de buitenlucht. Er valt straks van alles te beleven, van een dierenweide tot zintuigprikkelende beweegtoestellen Het wordt een fijne ontmoetingsplek voor cliënten, medewerkers en familie.  Impressie van de nieuwbouw
De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033-2476700
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum