Missie en Visie

Zorg- en Wooncentrum De Haven biedt vanuit de protestants-christelijke levensbeschouwing en passend bij de zorgvraag van de cliënt aan  ouderen uit Bunschoten e/o zorg, welzijn en aanvullende diensten in onderlinge samenhang en - indien nodig - een beschermde woon- en leefomgeving.

Identiteit
Met de liefde van Christus als voorbeeld en vanuit de Bijbelse opdracht om Gods naam te eren en te belijden en de naaste lief te hebben verleent De Haven zijn diensten.

Bij de visie op het levenseinde van de mens nemen respect en liefde voor de medemens een belangrijke plaats in. Deze vinden hun basis in het unieke van elk geschapen mens. Waardigheid, zowel in leven als in sterven, mag niemand afgenomen worden.

De zorg in de laatste levensfase van cliënten zal bestaan uit een liefdevolle en tevens belangenloze begeleiding. Deze visie is verder uitgewerkt in de beleidsdocumenten: “Beschermwaardigheid van het leven” en “Palliatieve zorg”. In het eerste wordt aandacht geschonken aan vragen rondom euthanasie, reanimatie en medische eindverantwoordelijkheid, in het tweede wordt beschreven hoe de Haven de zorg in de laatste levensfase vormgeeft.

Wilt u meer weten over onze Visie, download hier het Visiedocument "Zorg voor elkaar"

De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum