Volledig Pakket Thuis

Wat is Volledig Pakket Thuis (VPT)?

VPT is het complete pakket aan zorg- en dienstverlening dat door een instelling voor verblijf (een verzorgingshuis of verpleeghuis) geleverd wordt aan zelfstandig wonende cliënten in de thuissituatie. Cliënten die hiervoor in aanmerking willen komen, dienen te beschikken over een indicatie voor zorgzwaarte 4 t/m 9 van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een reguliere indicatie kan worden omgezet naar een VPT-indicatie; onze wachtlijstbegeleiders kunnen u behulpzaam zijn bij het aanvragen van een indicatie .

Het Volledig Pakket Thuis omvat persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, alarmering, huishoudelijke hulp, maaltijden en welzijnsactiviteiten. Het uiteindelijke aan een individuele cliënt te leveren pakket wordt in samenspraak met die cliënt en afhankelijk van diens indicatie ingevuld. De huur van de woning en andere woonlasten blijven voor rekening van de cliënt. Eventueel noodzakelijke aanpassingen in de woning kunnen worden aangevraagd bij de gemeente en zullen vanuit de WMO worden bekostigd. Huisartsenzorg, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tandheelkundige zorg en specialistische zorg blijven via de eerste lijn (de eigen arts, tandarts etc.)  gegeven worden. Voor VPT is de lage eigen bijdrage van toepassing. 

Neem contact op (Tel: 033-2476700) of klik hier voor het contactformulier. Onze wachtlijstbeheleiders helpen u graag verder.

Klik hier voor extra informatie bij het CAK

Aan wie kan De Haven VPT leveren? De cliënt woont bij voorkeur in de directe omgeving van het zorgcentrum. Bijvoorbeeld:
1. de servicewoningen Havenstaete;
2. de aanleunwoningen aan Op de Ree;
3. het complex Sytwende aan de Talmastraat.  

Wachttijd
Wanneer cliënten aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldoen, is er geen sprake van een wachttijd en kan de zorg dus aanvangen, zodra dit nodig is. 


De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 247 67 00
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum