Op de Ree

Stichting Zorg- en Wooncentrum De Haven heeft zich ten doel gesteld om passende huisvesting voor ouderen te realiseren. De stichting beheert nu nog 98 aanleunwoningen, direct gelegen naast het zorgcentrum. Begin mei 2016 is een start gemaakt met de sloop van deze woningen, waarna in in samenwerking met Woningstichting Het Gooi & Omstreken in drie fasen nieuwbouw gerealiseerd zal worden. Deze woningen zullen deels door Gooi & Omstreken en deels door De Haven (huurwoningen en Kleinschalige woonvoorzieningen) worden geëxploiteerd. Ook voor Stichting Sprank zal huisvesting worden gerealiseerd. Naast huisvesting is er  tevens de mogelijkheid gebruik te maken van een pakket van zorg- en dienstverlening, afgestemd op de vraag van de gebruiker. 
Na het gereed komen van de nieuwbouw zullen de huidige bewoners in twee fases verhuizen naar hun nieuwe appartement. 
Na ingebruikneming door de huidige bewoners zullen de daarna vrijkomende appartementen worden verhuurd en geadverteerd op http://www.woningneteemvallei.nl.
 Omdat de woningen voor een specifieke doelgroep bestemd zijn (ouderenhuisvesting met zorg), zal toewijzing gebeuren in samenspraak met het Wachtlijstbeheer van De Haven. Om in aanmerking te komen voor deze woningen dient men ingeschreven te staan als woningzoekende, via website http://www.woningneteemvallei.nl


De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 247 67 00
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum