Vacatures

Privacystatement sollicitanten Zorg- en Wooncentrum De Haven

De Haven vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant bijvoorbeeld solliciteert via onze website www.dehaven.nu verzamelt De Haven persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door De Haven verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden 

De sollicitant geeft met het verstrekken van deze informatie ondubbelzinnig toestemming aan De Haven voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van diens sollicitatie en de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Gegevens van sollicitanten

De Haven verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of emailverkeer. Voorbeelden van deze gegevens zijn contactgegevens van de sollicitant (naam, adres, woonplaats) en de opleiding(en) van de sollicitant.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten

De Haven bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure. Op grond van de AVG verwijdert De Haven de persoonsgegevens van sollicitanten uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure. Indien de sollicitant wenst dat diens persoonsgegevens met het oog op toekomstige vacatures door De Haven worden bewaard, dan dient de sollicitant expliciet bij de sollicitatie aan te geven voor welke tijdsduur (bijvoorbeeld 1 jaar) deze toestemming wordt gegeven.

Mocht u, na afloop van de sollicitatieprocedure, uw persoonsgegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naar ehop@dehaven.nu.

Beveiliging

De Haven maakt gebruik van een aantal technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van de Haven die betrokken zijn bij werving- en selectieactiviteiten.

Contact

Stuur uw vragen en opmerkingen over dit privacy statement of over de manier waarop De Haven gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: ehop@dehaven.nu.