Werken bij de Haven

De talenten van de mensen die bij De Haven werken zijn essentieel voor een instelling als De Haven, omdat het resultaat van de dienstverlening grotendeels van hen afhankelijk is. Er wordt op veel manieren geïnvesteerd in de medewerkers. Het personeelsbeleid van De Haven is afgestemd op duurzame inzetbaarheid van medewerkers; het gaat er hierbij om dat medewerkers gezond en voor een lange periode kunnen blijven werken. Er wordt dan ook specifiek aandacht gegeven aan leeftijdsbewust personeelsbeleid, kwaliteit van het werk, arbeidsomstandigheden, flexibiliteit, mobiliteit en belastbaarheid.

Meer weten over werken in de Zorg?
Kijk op mijntijdvoordezorg.nl Een site waarop u kunt meebeleven hoe het werk in de Zorg ervaren wordt door mensen uit de sector. Medewerkers uit alle disciplines van de Zorg houden op deze site dagboeknotities bij.


De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nu
Copyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum