Werken bij de Haven

De talenten van de mensen die bij De Haven werken zijn essentieel voor een instelling als De Haven, omdat het resultaat van de dienstverlening grotendeels van hen afhankelijk is. Er wordt op veel manieren geïnvesteerd in de medewerkers. Het personeelsbeleid van De Haven is afgestemd op duurzame inzetbaarheid van medewerkers; het gaat er hierbij om dat medewerkers gezond en voor een lange periode kunnen blijven werken. Er wordt dan ook specifiek aandacht gegeven aan leeftijdsbewust personeelsbeleid, kwaliteit van het werk, arbeidsomstandigheden, flexibiliteit, mobiliteit en belastbaarheid.

Screening medewerkers De Haven

Vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg moet Zorg- en Wooncentrum De Haven voldoen aan de vergewisplicht om het welzijn en de veiligheid van onze cliënten te waarborgen. Dit houdt in dat De Haven verplicht is om te controleren of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Daarom besteed De Haven hier extra aandacht aan bij het selecteren van personeel. Dit doen wij door middel van een Verklaring Omtrent het Gedrag en een referentiecheck.  

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring die wordt verstrekt door Justis. Zij mogen strafrechtelijk onderzoek doen naar iemand.  Zij zijn onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en gaan na of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de werkzaamheden waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. De VOG wordt door hen toegekend wanneer je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie. De VOG is een verplicht onderdeel van de indiensttreding bij De Haven. Nadat je een arbeidsvoorwaardengesprek hebt gehad met de P&O adviseur, wordt de VOG voor je aangevraagd bij Justis en zal je geïnformeerd worden over de procedure. De kosten die hieraan verbonden zijn, kun je declareren bij De Haven.

De referentiecheck

Een referentiecheck houdt in dat De Haven navraag kan doen bij jouw (eventuele) vorige werkgever(s). Het doel hiervan is om informatie in te winnen over jouw functioneren en gedrag in relatie tot vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Daarom vragen wij om in je sollicitatiebrief of CV minimaal twee contactpersonen op te geven van vorige werkgever(s) waarbij wij referenties kunnen opvragen. Wanneer je nog studerende bent, mag deze referentie ook een docent of een stagebegeleider zijn.


De Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nu
Copyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum