Privacy

In onze instelling wordt het beleid op het gebied van privacy gevolgd, zoals dat is omschreven in Hoofdstuk 5 "Privacy" van de Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg met Verblijf. In deze leveringsvoorwaarden is omschreven hoe De Haven omgaat met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het bewaren van cliëntgegevens, gegevensverstrekking en verlening van inzage aan derden en het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek/onderwijs.

Brochure Algemene Voorwaarden WlzDe Haven
Zorg- en wooncentrum


Bezoek- en postadres:
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten


Telefoon: 033 - 298 22 44
Fax: 033 - 298 32 48
E-mail: receptie@dehaven.nuCopyright 2015 - De Haven Zorg- en wooncentrum